Sara Maad Sasane

Sara Maad Sasane

Jag är universitetslektor på Matematikcentrum, LTH vid Lunds universitet.
In English, please

Kontakt

Postadress Besöksadress E-post Telefon
Matematikcentrum
Box 118
221 00 Lund
Rum 454C
Matematikcentrum
Sölvegatan 18
sarasnabelamaths.lth.se 046-222 05 19

Bakgrund

Jag disputerade vid Uppsala Universitet i maj 2002 på en avhandling om teorin för kritiska punkter. Sedan dess har jag varit postdoc vid Institut Mittag-Leffler (Sverige), University of Toronto (Kanada), University of Virginia (USA) och University of Surrey (Storbritannien). 2007-2011 var jag biträdande lektor vid Stockholms Universitet, och sedan juli 2011 är jag universitetslektor vid samma institution. Jag är tjänstledig från detta lektorat. Den 1 januari 2013 blev jag universitetslektor vid matematikcentrum, LTH, Lunds universitet.

Undervisning

Om du är student och vill skriva examensarbete inom differentialekvationer får du gärna höra av dig till mig.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom ickelinjär analys och partiella differentialekvationer. Det är ett spännande område där metoder från funktionalanalys, ordinära differentialekvationer och variationskalkyl kommer in. Ett nytt forskningsintresse är matematisk biologi. Jag har fått ett forskningsanslag från Vinnova för ett treårigt projekt inom detta område. Se information på Vinnovas hemsida.

Publikationer

Avhandling

Kontakta mig gärna om du vill ha ett exemplar av min avhandling.

Tidskriftsartiklar